Những lưu ý làm giảm nhịp tim khi lựa chọn phương pháp thể dục

Trái tim con người trung bình đập 72 lần mỗi phút. Tập thể dục làm tăng nhịp tim tạm thời,

Đọc thêm