Phương pháp đề phòng nhồi máu cơ tim cấp

Nhồi máu cơ tim cấp là một tình trạng cấp cứu gấp; nên người bị cần lập tức được đưa

Đọc thêm