Câu trả lời chính xác cho tinh trùng sống được bao lâu?

Bạn có thể biết cần một tinh trùng và một trứng để sinh con, nhưng nếu bạn giống như hầu

Đọc thêm