Rau ngổ không đơn giản chỉ là một loại gia vị nấu ăn?

Trong các món phở hay canh, và đặc biệt là các loại tiết canh thì rau ngổ chính là một

Đọc thêm